İmamlar ve  Diyanet Personeli Burada

İmamlar ve Diyanet Personeli Burada (http://www.dibpersonel.com/)
-   Diyanet Haber (http://www.dibpersonel.com/diyanet-haber/)
-   -   5. ve 4. Sınıf ilçelere vaiz atama Tercihleri.... (http://www.dibpersonel.com/diyanet-haber/4865-5-ve-4-sinif-ilcelere-vaiz-atama-tercihleri.html)

cetinfaruk84 12-13-2013 12:28

5. ve 4. Sınıf ilçelere vaiz atama Tercihleri....
 
Toplam 1 Eklenti bulunuyor.
Diyanet İşleri Başkanlığı Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliği’nin Geçici 3 üncü Maddesine İstinaden Yapılan Sınav Sonucu Başarılı Olan Vaizlerin Tercih İşlemleriyle İlgili Duyuru

“Diyanet İşleri Başkanlığı Vaizlik, Kur'an Kursu Öğreticiliği, İmam-Hatiplik ve Müezzin Kayyımlık Kadrolarına Atama ve Bu Kadroların Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliği”nin geçici 3 üncü maddesine istinaden 25.08.2013 tarihinde yapılan yazılı ve 05.11.2013 - 29.11.2013 tarihleri arasında yapılan sözlü sınav sonucu başarılı olanların atama işlemleri aşağıda belirtilen esaslara göre yapılacaktır:
1- Söz konusu adayların 20.12.2013 tarihinden itibaren 29.12.2013 tarihi saat 23.59’a kadar yapacakları tercihlere göre atamaları yapılacaktır.

2- Sınavda başarılı olan vaiz adayları, Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin 3 üncü fıkrasının (d) bendi hükümlerine göre 4 ve 5 inci sınıf ilçeler ile cezaevi vaizliklerine atanacaklardır.

3- Adayların tercihlerine göre yerleştirilmesi işlemi, yazılı ve sözlü sınavların aritmetik ortalaması alınarak yapılacaktır. Bunda eşitlik olması halinde sırasıyla,

a) Yazılı sınav puanı yüksek olana,

b) Sözlü sınav puanı yüksek olana,

c) Hizmet süresi fazla olana,

öncelik verilerek yapılacaktır.

4- Adaylar 25 tercihte bulunabileceklerdir. Tercihlerinden birine yerleşemeyenler ile belirtilen süre içerisinde tercihte bulunmayanların atamaları re’sen yapılacaktır.

5- 4 ve 5 inci sınıf ilçe vaizliği yanında cezaevi vaizliğini de tercih edecek olan bayan vaiz adayları sadece Kadın Ceza İnfaz Kurumlarının Cezaevi vaizliğini tercih edebileceklerdir.

6- Halen diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan adaylar, tercih formunu doldurulması esnasında bağlı bulundukları kurum adı görev yeri ve hizmet süresi bilgilerini girmeleri gerekmektedir. Buna dair kurumlarınca onaylı hizmet cetvellerini sisteme digital olarak (jpeg, tif, png veya pdf formatlarında) yüklemeleri gerekmektedir.

7- “Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği”nin 11 inci maddesinin 4 üncü fıkrası gereği, aynı yönetmeliğin 20 nci maddesinin 1 inci fıkrasının (a) bendinin 1 ve 2 nci alt bentlerinde belirtilen mazereti bulunan bayan vaiz adaylarının, tercih sonuçlarının ilanından itibaren 10 gün içerisinde gerekli belgeler ile birlikte Atama 1 Daire Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir.

8- Dini Yüksek İhtisas merkezlerinde ihtisas eğitimi görenlerden veya Başkanlığımızın Aşere-Takrib-Tayyibe kurslarında eğitim görenlerden vaizlik görevine başlamayacak olanların, tercih sonuçlarının ilanından itibaren 10 gün içerisinde dilekçelerini Atama 1 Daire Başkanlığı’na göndermesi gerekmektedir.

9- Adaylardan halen yurtdışı teşkilatında geçici görevde olanlardan vaizlik görevine başlamayacak olanların, tercih sonuçlarının ilanından itibaren 10 gün içerisinde dilekçelerini Atama 1 Daire Başkanlığı’na göndermesi gerekmektedir.

10- Söz konusu sınavda başarılı olup Dini Yüksek İhtisas merkezlerinde veya Başkanlığımızın Aşere-Takrib-Tayyibe kurslarında eğitim görenlerin, eğitimlerini bitirmelerinin ardından, yurtdışı teşkilatında geçici görevde olanların ise yurtdışı görevlerinin sona ermesinin ardından, daha önce tercih sonuçlarında ilan edilen yerlere atama işlemleri yapılacaktır.

11- Adayların tercih sonuçlarının ilanından itibaren 10 gün içerisinde karşılıklı olarak müracaat etmeleri halinde becayiş talepleri değerlendirmeye alınacaktır.

12- Adayların atamaya esas olan;

a) İlahiyat Fakültesi lisans diploması veya denklik belgesinin müftülükçe tasdikli fotokopisi,

b) İl Müftülüğünce onaylı hizmet cetveli aslı,

c) Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

belgelerini, yer tespiti sonuçlarının ilanını takip eden 10 gün içerisinde Başkanlığımız Atama I Daire Başkanlığına göndermeleri gerekmektedir. Süresi içerisinde müracaat etmeyen adayların başvuruları geçersiz kabul edilecek, postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

13- Vaizlik yer tespiti ve tercih ile ilgili bilgiler hakkında bu program aracılığı ile yapılan duyuru dışında ilave bir tebligat yapılmayacak, adaylara ayrıca bir bilgi veya belge gönderilmeyecektir.

14- Yapılacak yer tespiti ve tercih işlemleri için (0 312) 295 78 17-18; 295 77 87-88 nolu telefonlardan bilgi alınabilecektir.Tercihler [Linkleri sadece kayıtlı üyeler görebilir. Kayıt olmak için tıklayınız / ] web adresinden yapılacaktır.

İlgililere duyurulur.


D.İ.B.İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


Şu Anki Saat: 02:05

Powered by vBulletin® Version 3.8.8 Alpha 1
Copyright ©2000 - 2017, vBulletin Solutions, Inc.
www.dibpersonel.com